Verhuizing naar museum Smedekinck

Op 28 oktober 2006 is de collectie van Oudheidkundige vereniging Salehem verhuisd van Erve Tenk in Zelhem naar museum Smedekinck in Zelhem.

Rondom de opening van het nieuwe museum op 31 maart 2007 zijn de volgende krantenartikelen verschenen:

Onderstaand de foto's van de intrekkersdag op 28 oktober 2006.