d'Olde Roop

 

Oprichtingsvergadering d’Olde Roop

Op een bijeenkomst van 7 januari 1989 besluiten de 22 aanwezigen om vijf personen te gaan kiezen die samen het bestuur moeten gaan vormen van de midwinterhoorngroep “d’Olde Roop”. Het eerste bestuur werd gevormd door dhr. Pijfers (voorzitter), dhr. Arentsen (secretaris), mevr. Lovink (penningmeester), mevr. Slooten (lid) en dhr. Berendsen (lid). De eerste activiteiten waren het blazen aan het begin van de 4 vesperdiensten (1989) in Zelhem. De aansluiting bij de Oudheidkundige vereniging Salehem in Zelhem ging niet zonder slag of stoot, omdat de midwinterhoorngroep ook buiten Zelhem actief wilde zijn. In maart 1989 wordt voor het eerst de gedachte besproken om een midwinterwandeling te organiseren nabij De Slangenburg. Dit initiatief was ontstaan nadat op 2e kerstdag 1988 met veel enthousiasme de eindles van de tweede bouwcursus daar was gegeven. Op de vergadering van 4 februari 1989 wordt de officiële naam vastgesteld als “d’Olde Roop”. Daarmee bestaat d’Olde Roop in 2019 30 jaar! Sindsdien vormen de klanken van de midwinterhoorn een terugkerende traditie in de Adventstijd in de wijde omgeving van Zelhem.